• Projektowanie systemów
  • Redukcja zapasów
  • Optymalizacja
  • łańcuch dostaw
  • zapasy
  • wsparcie

Przewaga w logistyce

Szanowni Państwo,

zbudowanie skutecznych narzędzi do zarządzania przepływem towarów i informacji w firmie, w obecnych realiach rynkowych, wymaga często pomocy specjalistów. Zarządzanie procesami logistycznymi, takimi jak: zaopatrzenie, produkcja czy dystrybucja to dziś duże wyzwanie. Optymalizacja zaś jest niezbędna do skutecznego działania i jestem przekonany, że jest jedyną drogą do zrównoważonego wzrostu firmy i skutecznego reagowania na zmiany rynkowe.

Zapraszam zatem do zapoznania się z naszą ofertą. Kieruje ją do firm i organizacji, w których występują problemy logistyczne, czy to na etapie zarządzania zapasami (np. wielkość stanów magazynowych, towary zalegające) czy to w tzw. łańcuchu dostaw (np. braki asortymentowe).

Mocno wierzę w to, że skuteczna logistyka jest w stanie przyczynić się do zbudowania przewagi nad konkurencją, a optymalne wykorzystanie tzw. dobrych praktyk rynkowych zaoszczędzi niepotrzebnego „testowania” różnych rozwiązań.

 

Cieszymy się, gdy nasi klienci zdobywają przewagę nad konkurencją. Jesteśmy dumni, gdy zmieniają się na lepsze.

Kamil Chaciewicz
Advantes

logistyka

Projektowanie systemów logistycznych

Projektowanie systemów logistycznych

Oferujemy usługę zbudowania lub przemodelowania systemu logistycznego istniejącego w Twojej firmie. Szczególny nacisk kładziemy na optymalne wykorzystanie zarówno posiadanych zasobów jak i infrastruktury, w tym infrastruktury IT.

Redukcja zapasów zalegających

Redukcja zapasów zalegających

Oferujemy audyt struktury zapasów oraz przygotowanie, wdrożenie i kontrolę projektów, które mają na celu zmniejszenie zapasów zalegających w firmie. Działamy na wypracowanych przez nas, sprawdzonych i skutecznych wzorcach, które chwalą nasi Klienci.

Optymalizacja stanów magazynowych

Optymalizacja stanów magazynowych

Oferujemy autorskie metody wyliczania wielkości zapasów magazynowych, stworzone w sposób zrozumiały i czytelny, dostosowane do specyfiki branży. Projektujemy je w sposób optymalny, tzn. że raz stworzony model dostosowuje się do zmiennych warunków rynkowych.

Budowanie sprawnego łańcucha dostaw

Budowanie sprawnego łańcucha dostaw

Oferujemy rozwiązania, które pozwalają „zautomatyzować” pracę działu zamówień czy logistyki. Wykorzystujemy do tego infrastrukturę systemową klienta (IT) lub proponujemy sprawdzone rozwiązania rynkowe, nie tylko w zakresie systemowym, ale również workflow.

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

Oferujemy projekty organizacyjno-szkoleniowe, które mają na celu podniesienie w tym zakresie kompetencji zespołu logistyków. Szczególnie ukierunkowujemy je na obszary, w których jest najwięcej popełnianych błędów, proponując autorskie rozwiązania.

Logistyczne wsparcie obsługi klienta

Logistyczne wsparcie obsługi klienta

Oferujemy narzędzia, które pozwalają ściślej skorelować sprzedaż i logistykę. Mamy doświadczenie w projektowaniu zmian, których celem są nie tyle „zmiany organizacyjne” w zakresie logistyki, co wsparcie sprzedaży – dostosowane do specyfiki danej branży.

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Oferujemy nowy produkt na polskim rynku – coaching dla menedżerów logistyki i osób zarządzających logistyką w firmie. Nasze najskuteczniejsze projekty opieramy o metody coachingowe, co pozwala naszym klientom osiągać zdecydowanie lepsze rezultaty w projekcie.

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne

Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru i dopasowania do specyfiki firmy – uczestniczymy w spotkaniach z handlowcami dostawców systemów ERP. Prowadzimy jako niezależni konsultanci analizy przedwdrożeniowe oraz projekty wdrożeniowe takich systemów.